Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi fontos tájékoztatót.

Szerzői jog

A KM Par-Ker Kft. intarzia.kmparker.hu és parketta-padlo-intarzia.hu honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A KM Par-Ker Kft. a tulajdonosa a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

A Felhasználó jogosult a KM Par-Ker Kft. honlapjait olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, információ szerzés jellegű, nem pedig kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért. Tilos továbbá a képeknek, videóknak, tartalmaknak, illetve a honlap bármely részének módosítása vagy (akár részleteiben) bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Kifejezetten tilos az oldalon szereplő tartalmakat saját szellemi tulajdonként, saját termékként és referenciaként feltüntetni! Az itt leírtakon kívül a KM Par-Ker Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával, és az azon szereplő tartalmakkal kapcsolatban.

Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény alapján. A honlapon megjelenő minden tartalom, így az ismertetők, termékleírások, felhasználási tanácsok, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői műnek számít (a továbbiakban: “mű”), és a fenti törvényben valamint a Ptk-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.

Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik: elérési út (link) bemásolásával az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalmat külön engedély nélkül tovább küldeni kizárólagosan személyes felhasználásra. Minden más esetben kifejezett írásbeli hozzájárulás szükséges a felhasználáshoz.

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség, illetve az oldalon megjelölt cikkeket, a „tudástár”-ban megjelenő anyagokat, amelyek külön engedély nélkül, ingyenesen letölthetők magáncélra, de az üzletszerű terjesztés nem megengedett. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott információk és képek terjesztése kártérítési eljárást von maga után.

Irodánk tartalmi elemenként, fényképenként 100.000 Ft, azaz százezer forint kártérítésre tart igényt, amennyiben az oldalról jogtalan másolás, többszörözés vagy bármi jogsértés történik! Ha egyéb tartalmak (pl. referenciák, referenciafotók) kerülnek engedély nélkül kereskedelmi felhasználásra, a fenti tételeket meghaladóan a felhasznált anyagok, és az okozott kár mértékétől függő nagyságú kártérítésre tartunk igényt.